TOP > เรื่องแจ้ง

เรื่องแจ้ง

กรุงโตเกียว
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงาน Tokyo-Thailand Business Connecting 2018 - Challenging toward Innovation together -

Banner1.15.jpg

งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเครือข่ายระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในครั้งที่ 3 นี้

จัดขึ้นสอดคล้องกับปัญหาอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงและปัญหาจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ และการประหยัดแรงงาน ฯลฯ ได้รับความสนใจมากขึ้น

ดังนั้นในงานสัมมนาในครั้งนี้ ทางศูนย์ฯ จึงจัดให้มีการอภิปรายความคิดเห็นระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทย
ร่วมหารือถึงความร่วมมือแบบใดบ้างที่สามารถทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้
ด้วยเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานและระบบอัตโนมัติของบริษัทญี่ปุ่น

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน.pdf

■วันและเวลา วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 - 17.30น.

■สถานที่จัดงาน ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ห้องสัมมนา MR214 จัดขึ้นภายในงาน METALEX 2018

■จำนวนผู้เข้าร่วม สัญชาติญี่ปุ่น 100 คน สัญชาติไทย 100 คน (รวม 200 คน)
■ผู้จัดงาน ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center)

■ผู้ร่วมจัด
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(เจโทร กรุงเทพฯ) หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งมหานครโตเกียว (TIRI)

■แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมงาน https://goo.gl/forms/gYDmD8IzSJUEdJ8B2

กำหนดการ
13.00น. เริ่มลงทะเบียน

13.30น. กล่าวเปิดงาน โดย กรรมการผู้จัดการอาวุโส ของ Tokyo SME Support Center Japan
กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ์ โดย ผู้บริหาร จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

13.45น. การบรรยายในหัวข้อ "ความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่นในยุค Industrial Disruption"

โดย คุณอิเคะกามิ คาซุกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท MU Research and Consulting (Thailand) Co., Ltd.

14.45น. พักรับประทานของว่าง 15 นาที
15.00น. ช่วงเสวนาอภิปรายรวม ในหัวข้อ "เทคนิคงานช่างและเทคโนโลยีออโตเมชั่น กับการยกระดับพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย"

ร่วมเสวนาโดย
คุณมาโกโตะ โทมินากะ ผู้จัดการทั่วไปแผนกยูทธศาสตร์และแผนธุรกิจ บริษัท Hitachi Hi-Technologies Corporation

คุณอิสาโอะ นากาเสะ กรรมการผู้บริหาร บริษัท Kawamasa Industry INC.

คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Summit Electronic Components CO.,Ltd

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท P Quality Machine Parts CO.,Ltd

ดำเนินรายการโดย นายกันตธร วรรณวสุ บริษัท Mediator Co.,Ltd

17.10น. แนะนำบริการและการทำงานของ Tokyo SME Support Center Thailand

17.30น. ช่วงแลกเปลี่ยนนามบัตร

18.00น. ปิดงาน

รีบส่งใบสมัครเข้ามากันนะคะ!!!!

กลับไปยังเรื่องแจ้ง